دومین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت

عنوان تاریخ
:. مهلت ارسال مقالات 1400/09/15 5 روز
:. مهلت اعلام نتایج داوری 1400/09/30 20 روز
:. شروع کنفرانس 1400/11/06 56 روز
:. پایان کنفرانس 1400/11/07 57 روز
وضعیت : فعال