این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
کنفرانس بین المللی حقوق ساخت
International construction law conference

برنامه دو روز کنفرانس


ارسال شده در تاریخ :
برنامه دو روز کنفرانس

به اطلاع متقاضیان شرکت در کنفرانس می رساند که برنامه دو روز کنفرانس به شرح زیر می باشد:


به اطلاع متقاضیان شرکت در کنفرانس می رساند که برنامه دو روز کنفرانس به شرح زیر می باشد:

 
برنامه روز اول (سالن اصلی)
 

موضوع

ردیف

عنوان سخنرانی

زمان

سخنران

افتتاحیه

1

پذیرش مدعوین

 

 

 

10:00-08:30

(25 دقیقه)

2

تلاوت قرآن و پخش سرود ملی

(5 دقیقه)

3

خوشامدگویی دبیر کنفرانس

دکتر عباسیان جهرمی

(15 دقیقه)

4

خوشامدگویی ریاست دانشگاه

دکتر یزدان دوست

(15 دقیقه)

5

خوشامدگویی ریاست شورای سیاستگذاری

دکتر شاکری

(15 دقیقه)

6

درآمدی بر حقوق ساخت

دکتر داراب پور

(15 دقیقه)

 

پذیرایی

10:30-10:00

-

مبانی حقوق ساخت

7

حقوق ساخت - گذشته/ حال / آینده

11:30-10:30

دکتر حداد  (15 دقیقه)

8

جایگاه حقوق ساخت در دنیا

دکتر روانشادنیا (15 دقیقه)

9

الزام آشنایی با حقوق ساخت

معاونت حقوقی قوه قضاییه   (15 دقیقه)

10

مسئولیت های حقوقی مهندسین

 

مدیر کل دفتر تدوین مقررات ملی (15 دقیقه)

11

مباحثه در پنل

مدیر پنل: دکتر شاکری

(پرسش از حضار و پاسخ از اعضای پنل)

12:00-11:30

دکتر شاکری - دکتر حداد دکتر هادی - دکتر پرتوی زاده مهندس مانی فر

 

نهار و نماز

13:30-12:00

-

مسئولیت های مهندسان در نظام مهندسی و کنترل ساختمان

12

مسئولیت های مهندسان در ساخت و ساز شهری

14:30-13:30

  دکتر جاوید (15 دقیقه)

13

مسئولیت های مدنی مهندسان  

آقای اسماعیلی هریسی (15 دقیقه)

14

مسئولیت های کیفری مهندسان

دکتر روانشادنیا (15 دقیقه)

15

مسئولیت های انتظامی مهندسان

مهندس حسن زاده (15 دقیقه)

16

مباحثه در پنل

مدیر پنل: دکتر روانشادنیا

(پرسش از حضار و پاسخ از اعضای پنل)

15:00-14:30

دکتر روانشادنیا - دکتر جاوید دکتر حسن زاده -  آقای اسماعیلی هریسی            

 

پذیرایی

15:30-15:00

-

 

پایان روز اول
برنامه روز دوم کنفرانس(سالن اصلی)
 

موضوع

ردیف

عنوان سخنرانی

زمان

سخنران

مشارکت عمومی خصوصی

1

چرخه حیات پروژه های  مشارکت عمومی خصوصی

 

 

09:30-08:30

دکتر فرصت کار (15 دقیقه)

2

جایگاه قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی در کشور

دکتر شاکری

(15 دقیقه)

3

چالش ها و ریسک های مشارکت عمومی خصوصی

دکتر خزاینی (15 دقیقه)

4

زیست بوم مشارکت عمومی و خصوصی

مهندس استاد باقر (15 دقیقه)

5

پنل سخنرانی

مدیر پنل: دکتر فرصت کار

(پرسش از حضار و پاسخ از اعضای پنل)

10:00-9:30

دکتر فرصت کار- دکتر شاکری دکتر خزاینی مهندس استاد باقر

 

پذیرایی

10:30-10:00

 

نظام فنی اجرایی کشور / مدیریت ادعا

6

 جایگاه حقوقی نظام فنی و اجرایی کشور

 

12:00-10:30

دکتر قانع فر (15 دقیقه)

7

روش های کاهش دعاوی در پروژه های ساخت

(در آمریکای شمالی)

دکتر زویچی (15 دقیقه)

(ویدیوکنفرانس از آمریکا)

8

گزارش بحث انگیز دعاوی جهانی

دکتر علوی پور (15 دقیقه)

9

نمونه های موردی از ادعاهای رایج در پروژه های عمرانی

دکتر لاجوردی (15 دقیقه)

10

پنل سخنرانی

مدیر پنل: دکتر عباسیان جهرمی

(پرسش از حضار و پاسخ از اعضای پنل)

دکتر عباسیان جهرمی دکتر شاکری-  دکتر قانع فر دکتر لاجوردی- دکتر الوانچی-  دکتر ربانی

 

نهار و نماز

13:30-12:00

-

حل و فصل اختلاف

11

ساز و کارهای چند لایه حل و فصل اختلاف

14:30-13:30

دکتر حداد (15 دقیقه)

12

اصول و فنون مذاکره در حل اختلاف

دکتر پرتوی زاده (15 دقیقه)

13

درس آموخته‌های مدیریت دعاوی در پروژه های صنعتی

دکتر هداوند (15 دقیقه)

14

 هیات‌های حل اختلاف در پروژه های عمرانی

مهندس شکوه موید (15 دقیقه)

15

پنل سخنرانی

مدیر پنل: دکتر حداد

(پرسش از حضار و پاسخ از اعضای پنل)

15:00-14:30

دکتر حداد دکتر هداوند دکتر پرتوی زاده  - مهندس شکوه موید - آقای اسماعیلی هریسی

 

پذیرایی

15:30-15:00

-

اختتامیه

16

سخنرانی دبیر کنفرانس

16:30-15:30

دکتر عباسیان جهرمی

17

تجلیل از چهرههای شاخص حقوق ساخت

(چهره های پیشکسوت حقوق ساخت)

اعضای شورای سیاست گذاری

18

معرفی مقالات برتر و اهداء لوح تقدیر

اعضای شورای سیاست گذاری

 

پایان روز دوم

برنامه کارگاه های جنبی کنفرانس

زمانبندی

ارائه دهنده

عنوان کارگاه

ردیف

12-10:30

روز اول

(سالن 1)

مهندس ریاحی

آشنایی با سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد ایران)

1

12-10:30

روز اول

(سالن 2)

دکتر مغربی

قراردادهای هوشمند ابزار مدیریت ادعا

2

15-13:30

روز اول

(سالن 1)

آقای اقدامی

ابعاد حقوقی مشارکت در ساخت

3

15-13:30

روز دوم

(سالن 2)

مهندس حسین زاده

قراردادهای همسان پیمانکاری، مشاوره، سرمایه گذاری (ملی فراملی بین المللی)

4

12-10:30

روز دوم

(سالن 1)

مهندس میررضوی

بازخوانی پرونده های بین المللی مسئولیت مهندسین

5

12-10:30

روزدوم

(سالن 2)

آقای فلاح فر

تضامین قراردادی

6

15-13:30

روز دوم

(سالن 1)

آقای قره داغلی

فرایند ارجاع کار

7

15-13:30

روز دوم

(سالن 2)

مهندس احمدی مطلق

ابزارهای شناسایی و کمی سازی دعاوی ناشی از تاخیرات

8برنامه ارائه مقالات

زمانبندی

ارائه دهنده

عنوان کارگاه

ردیف

8:50-8:30

روز اول

(سالن2)

کمال شیخ حسینی

تحلیلی بر نقش قوانین و حقوق محیط زیست طرح های عمرانی بر روند توسعه پایدار

1

9:20-9

روز اول

(سالن 2)

معین رضا غفوری

مروری بر زمینه حقوقی و اخلاقی مهندسی

2

10-9:30

روز اول

(سالن 2)

امیر احمدی مطلق

مسئولیت پایش و کنترل تغییر مقادیر و تنظیم صورتجلسات در قراردادهای سه عاملی

3

8:50-8:30

روز دوم

(سالن 1)

اسلامی تبار

ادعاها و حل و فصل اختلافات در پروژه های ساخت و ساز بین المللی

4

9:20-9

روز دوم

(سالن 1)

عبدالله صائب

Conflict Management or Dispute Avoidance Methods in the Construction projects

5

10-9:30

روزدوم

(سالن 1)

حمید حسین زاده

تعلیق قهری پیمان

6
 

نمایه ISC

فایل های مورد نیاز

دستور العمل مقاله فارسی
   
دستور العمل مقاله انگلیسی
   
فونت های مورد نیاز

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.0)